No replies
רוני.ב
User offline. Last seen שנה אחת 30 שבועות ago. מנותק
הצטרף: 08/17/2016

מקרר היין שלי הפסיק לקרר
טכנאי מקררים ביצע מילוי גז
המקרר התחיל לקרר
אבל דפנות המקרר והגג שלו
ממש לוהטים
הטכנאי אומר שיכול להיות שהמדחס
לא תקין
מבקש עצה מה לעשות