דן
User offline. Last seen 4 שנים 13 שבועות ago. מנותק
הצטרף: 12/07/2013

מסך לא נדלק
מגיע מתח לכרטיס כניסה
פיוז תקין
אין תגובה ללחצן הדלקה במסך

מיוצרת בקוריאה

אנונימי
בעייה בספק כוח

תבדוק את המתח על הקבל הגדול צריך להיות DC לפחות של 380V בד"כ זה רק הקבל הזה ......