ראשית, אנו מודים לך על כניסתך לאתר טכנאי לשירותך.
שימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן. ההרשמה לאתר ושימוש בתכניו לרבות פורמים,מאמרים וקבלת אינפורמציה על טכנאים ובעלי מקצוע אינה כרוכה בתשלום.
מפאת טעמי נוחות נעשה שימוש בלשון זכר, כמובן שכל הנאמר מתייחס לגברים ונשים גם יחד.
ניתן לגלוש באתר ולהיחשף למאמריו ולתכניו האחרים גם ללא הרשמה. חשוב לציין שבכדי להעלות שאלה בפורום או בכדי לפרסם באתר, חובה להירשם ולקבל שם משתמש וסיסמה. בנוסף, יש לציין כי כל אדם/עסק/חברה/גוף אחר או מישהו מטעמו אשר נכנס לאתר \ יוצר קשר \ משתמש בשירות האתר מבטא את הסכמתו לתנאים הבאים:

כללי

 1. כל אדם \ גוף \ עסק \ חברה או מי מטעמם המשתמש באתר נחשב כגולש ובאם נרשם אליו נחשב כחבר האתר. מפאת נוחות נשתמש לאורך כל תנאי השימוש במילה "מבקר" או "חבר באתר" אך הכוונה היא לכל מי אשר הוגדר בסעיף זה. המילה "אתר" מתייחסת לאתר, בעליו, עובדיו וכל מי הפועל מטעמם. שוב, מטעמי נוחות נשתמש במילה "אתר" לבדה.
 2. האתר (ובעליו) שומר את הזכות לעדכן את תקנון האתר (תנאי השימוש באתר) לפי שיקול דעתו וללא מסירת הודעה מראש. התנאים החדשים שיפורסמו בתקנון המעודכן יחייבו את המשתמש באתר. אנו נעדכן על שינויים אלו באמצעות הפרסום באתר (אם אכן יחולו שינויים). עם זאת, האחריות על עדכון המבקר \ חבר באתר לגבי תקנון זה, חלה על המבקר \ חבר באתר.
 3. תנאי השימוש הללו מסדירים את היחסים בין כל משתמש \ אדם \ גוף \ עסק \ חברה או מי מטעמם (בעקיפין או באופן ישיר) לבין בעלי האתר בנושאים השונים לרבות השימוש בשירותים והאתרים המתפרסמים תדיר באתר.
 4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מבנה האתר, עיצובו וכן את סוג השרותים הניתנים באתר ולמעשה כל אלמנט שבו וזאת ללא כל הודעה לגולש או לחבר האתר. יש לציין כי שינויים באתר עלולים לגרום לתקלות, בעיות בגלישה באתר ושירותים כדומיהם ואין הגולש \ חבר האתר מסכים בזאת כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה, טענה כלפי האתר ובעליו לרבות עובדיו או כל מי שקשור אליו בעקבות שינויים, תקלות ובעיות כגון אלו.
 5. אין אנו אחראים לתקינותציוד הקצה של המבקר \ חבר האתר ו \ או לשירותים הניתנים על ידי צד שלישי.
 6. אם אינך מסכים לתנאי השימוש שנאמרו לעיל ו \ או לאלו המופיעים בהמשך התנאים להלן, גם אם אינך מסכים לסעיף בודד או לחלק מסעיף כלשהוא, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהוא (לכל מטרה שהיא לרבות קריאת \ כתיבת תוכן, פרסום וכל מטרה אחרת) באתר טכנאי לשירותך.
 7. התנהגות מבקר \ חבר האתר

  • אסור בתכלית האיסור לחברי האתר או מבקרים בו להעלות תוכן בלתי חוקי ו \ או תוכן הנועד למטרות בלתי חוקיות ו \ או תוכן אשר עלול לפגוע בפעילות האתר אשר נועדה לרווחת כלל הציבור. כמו כן, אין לעלות תוכן אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשות הציבור (כולו או חלקו של הציבור כגון קבוצות ופלחים באוכלוסיה ואף יחידים) לרבות תוכן מעליב, טורדני (גם מבחינה מינית וגם באופן כללי), עוין, משמיץ ותכנים אחרים כדוגמתם.
  • אין להעלות תוכן הפוגע בשם האתר ו \ או בעליו ו \ או צד שלישי. כמוכן, אין להעלות תוכן מטעה ו \ או שקרי אשר עלול לגרום לפגיעה בכל צורה ודרך במבקר \ חבר באתר או צד שלישי.
  • אין להפיץ או לעשות שימוש כלכלי במידע המופיע באתר ו \ או לעשות שימוש במידע באופן בו יפגע אדם \ עסק \ חברה או כלגוף אחר הנחשף אל המידע רלוונטי.
  • אין להתחזות לאדם או כל גוף אחר אחר בהקשר זה ולבצע פעולות באתר במסווה גורם אחר.
  • אין להעלות תוכן המכיל וירוס מחשב, תולעת מחשב או כל קוד אחר אשר יהרוס, יגביל או יפריע לפעילות האתר לרבות פגיעה בשרתי מחשבים או כל ציוד אחר אשר משמש את האתר ובעליו.
  • אין להפיץ דואר זבל לשרת האתר או להציפו ובכך לנסות לפגוע בו באופן זה ובכל צורה שהיא.
  • אין לשנות, לפרק או לנסות להרכיב מחדש את קוד האתר או מרכיביו.
  • אין להוסיף או לשנות את תכני האתר בדרך אשר יכולה להטעות את המבקר \ חבר האתר \ צד שלישי בכל דרך שהיא, כמו כן אין להטעות את המבקרים או החברים באתר לפי חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981. אין להעלות תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם או המהווה לשון הרע על אדם.
  • אין להפריע לפעולת האתר או לשבש את פעולתו בכל דרך שהיא. אין להעלות באנר, תמונה או כל מדיה אחרת לאתר ללא הסכמת בעלי האתר באופן מפורש. אין לעלות תוכן אשר השימוש בו יכול להוות בסיס להגשת תביעה פלילית ו \ או אזרחית ו \ או מפר (או מעודד להפר) את החוק במדינת ישראל בכל דרך שהיא.
  • באם נמצא באתר תוכן המתואר לעיל הינך מתבקש להודיע לבעלי האתר על כך באמצעות קישור "צור קשר" המופיע בבר הניווט הכללי לאתר.

  שימוש במידע והגנת פרטיות מבקר או חבר באתר

 8. מבקרים וחברים באתר טכנאי לשירותך מסכימים בזאת כי האתר, בעליו או מי מטעמם יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על שימוש המבקרים והחברים באתר על מרכיביו, להשתמש במידע זה לצורך שיפור, ייעול, פיתוח וקידום האתר ותכניו או לפי הוראת דין. כמו כן יהיו רשאים האתר, בעליו ומי מטעמם למסור את פרטי החברים לגורמים משפטיים רלוונטיים לצורך גביית כספים \ חובות במידה ונרשמו לשירותים שהוכרזו כשירותים בתשלום ונמנעו מלשלם.
 9. חבר האתר מצהיר בזאת שהוא מתיר לאתר ובעליו לעשות שימוש בפרטיו האישיים לצורך התקשרות פנימית עם בעלי האתר, קבלת עבודות בחינם ובתשלום ועדכונים חשובים. כאן המקום לציין כי אין לאתר ובעליו כל היתר מצד מבקר או חבר באתר להעביר מידע זה או כל מידע אישי אחר למי שאינו רשאי על פי תנאים אלו או על פי דין.
 10. ביטול ההסכמה להתקשרות במייל מול האתר, בעליו, חבריו או מבקריו יעשה בכתב באמצעות פנית "צור קשר" ולא יחול על פרסומים או התכתבות ישנה אלה רק על פרסומים והתכתבות חדשה החל מקבלת אישור מהאתר על קבלת מכתב ביטול ההסכמה ליצירת קשר באימייל או בכל דרך אחרת לכל מטרה.
 11. תשלום על שרותים בתשלום ופרסום חינם

  השימוש באתר לרבות תכניו, הפורמים, פרסום באתר ואחר אינם כרוכים בתשלום אלה אם כן נאמר אחרת בפרסום מטעם האתר ובעליו ובהודעה מראש למבקר \ חבר האתר.

  הפסקת שירות

  במידה ומבקר או חבר האתר עבר על תנאי הסכם זה (הסעיפים האמורים לעיל ואחרים להלן) או גרם להפרעות במתן שרותים מצד האתר ובעליו ועבור מבקרים \ חברי אתר אחרים, עורר חשד כגורם עוין לאתר, מבקריו וחבריו או מקרה דומה יהיו רשאים הפועלים מטעם בעלי האתר (ובעליו) להפסיק את אספקת השירותים הניתנים לאותו מבקר או חבר אתר ולהסיר כל פרסום או תוכן הקשור בו (באופן ישיר או עקיף) ללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאי האתר, במקרים חריגים לנתק, להפסיק או להגביל את שירותיו בכל עת. (מקרים חריגים הם מקרי חרום, פעולות תחזוקה באתר, הקמה חיונית של מרכיבים שונים בו, או כל שינוי באתר המצריך צעדים אלו).

  קניין רוחני

  אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות כל שימוש מסחרי (כולל העברה לצד שלישי) בקבצים גרפים, קודי מחשב, טקסטים, פטנטים, זכויות יוצרים ( אם יהיו כאלו) או כל חומר אחר המופיע באתר הן אם התפרסם על ידי בעלי האתר והן אם מדובר בפרסום של חברי האתר או מבקריו. כל המפרסם מידע מתחייב בזאת כי למיטב ידיעתו מידע זה אינו מהווה עבירה לפי חוק זכות היוצרים 1911, פקודת זכות היוצרים ו \ או חוק הפטנטים תשכ"ז 1967 וכן אינו פוגע בזכות הקניין או בזכות היוצרים של כל אדם \ עסק \ חברה או גוף אחר בהקשר זה.

  מידע המועבר בין מבקרים וחברים באתר

  אין האתר ובעליו אחראים לתוכן המפורסם ומועלה באתר על ידי המבקרים או חברי האתר. עסקאות אשר יתבצעו בין המבקרים והחברים באתר הם באחריותם בלבד ולאתר ובעליו לא תהיה כל אחריות או קשר כלשהוא לעסקאות אלו.

  אחריות

  בסעיף זה המילה "אתר" מתייחסת לאתר, בעליו וכל מי הפועל מטעמם.
  האתר אינו אחראי על נזק, פגם, כשל, הפסד, אובדן או מחדל הנגרם למבקרים \ חברים באתר או צד שלישי. בעת כל עסקה ממליץ האתר כי הצדדים בה יבררו את פרטי העסקה עד תומה ויבחנו כי נתנת להם מלוא האחריות לביצועה לרווחת כל הצדדים המעורבים.

  אפשרות הוצאת הקישורים באתר אינה מספקת עידוד או תמיכה מצד האתר. קישורים אלו הם בבחינת אופציה בלבד והם אינם מהווים הצעה מחייבת למבקר או חבר האתר. אין האתר יכול לשלוט ולפקח על מקור הקישורים אלו ולכן מראש איננו מספק כל אחריות בגינם. האתר אינו יכול לעקוב אחר המידע, התמונות והתוכן המסופק בכניסה לקישורים אלו.

  אין האתר צד באחריות על תכני הפורמים השונים ועל הפרסומים בהם. על כל מבקר או חבר באתר להבין כי עליו האחריות המלאה לכל פעולה שתבוצע בשל ההמלצות שנתן בפורמים אלו, לרבות טכנאים המפרסמים באתר. על המבקרים או החברים באתר לקחת בחשבון כי יתכנו תכנים או פרסומים כוזבים, פוגעים ומטעים לרבות תוכן האסור לפרסום שכבר דובר בו בסעיפים קודמים.

  במידה ואכן מבקרים או חברים באתר מוצאים עצמם נפגעים מפרסומים ספציפיים בכל צורה שהיא, לפי הנאמר ומוסבר בסעיף זה ובסעיפים אחרים, לא יוכל מבקר או חבר באתר לבוא בטענות לאתר אלה רק אל המבקר או חבר באתר בן אם מדובר באורח אנונימי או חבר מזוהה.

  האחריות לשמירת סודיות סיסמאות החברים באתר חלה על החברים עצמם ואינה חלה על האתר.

  האחריות לשירות המתקבל מחברי האתר ומבקריו הינה באחריותם המלאה של המפרסם הספציפי ולא באחריות האתר. כל עיכוב פגם בשירות, תקלה, הפסד או מחדל אשר עלול להגרם לגורמים המעורבים הוא באחריות ספק השירות בלבד. מקבל השירות מתחייב בזאת כי לא יוכל לבוא בטענות, דרישות, תביעות לאתר ובעליו. אין האתר אחראי על נזק ישיר או עקיף הנובע משירותים הניתנים על ידיספק השירות (או הטובין).

  במידה והאתר( או מי מטעמו) מנסה לסייע למבקר אוחבר אתר, לא יתפרש ניסיון סיוע זה כלקיחת אחריות למקרה.
  האתר איננו מתחייב כי השירותים יינתנו בצורה תקינה, באופן סדיר, ללא הפרעות או הפסקות, טעויות ובעיות אחרות.

  בכל מקרה, בשום אופן לא תחול אחריות כלשהיא על האתר ובעליו בגין נזק מקרי, נזק ישיר, נזק עקיף, נזק מיוחד, נזק תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא.

  המבקר או חבר באתר מתחייב כי לא יבוא בתביעות, דרישות, טענות כלפי האתר ובעליו וכי הוא לוקח על עצמו אחריות מלאה לגבי השימוש באתר ולגבי נזק, פגיעה הפסד, אובדן או מחדל שיגרם כתוצאה מהשימוש בו.

  התחייבות המבקרים, החברים והמפרסמים

  כל חבר או מבקר המפרסם באתר מתחייב כי הוא מעל גיל 18 וכי איננו קטין

  המפרסמים באתר מתחייבים בזאת, כי המידע שמוסרים מדויק, שלם ונכון וכי אין בכוונתם לבצע מעשה תרמית, הונאה או הטעייה.

  במידה והמפרסמים \ מבקרים או חברים באתר יתבעו על ידי כל גוף בין אם מבקר או חבר אחר באתר ובין אם על ידי צד שלישי לא יוכלו אלו לבוא בטענות, דרישות ובתביעות כלפי האתר, בעליו, עובדיו ואנשים אחרים או גופים הפועלים מטעמו.

  חברים ומבקרים באתר מתחייבים כי ישתמשו באתר בהתאם לתנאי השימוש בתקנון זה, בכפוף לחוק ובכפוף להוראות ותנאים שיעודכנו בתקנון זה מעת לעת. בנוסף אלו מתחייבים כי לא יעשו שימוש באתר לצורך מעשה או פעולה האסורים לפי החוק לרבות הטרדת המבקרים והחברים באתר

  שונות

  האתר (ובעליו) שומר לעצמו את הזכות להסיר תכנים לפי שיקול דעתו ללא כל הודעה מראש וללא כל צורך במסירת הודעה למבקר או חבר האתר. האתר לא יחזיר או יפצה משתמש ו \ או צד שלישי בגין כספים שהוציא עבור שירותים שבוטלו במידה וסיבת הביטול היא אי עמידה בתנאים המופיעים בתקנון זה.