yyz9
User offline. Last seen שנה אחת 33 שבועות ago. מנותק
הצטרף: 07/25/2016

שלום!
היה לי הצטברות קרח במקרר. לכן הוצאתי אותו מהשקע בכדי שהקרח יפשיר. לאחר מכן חיברתי אותו לחשמל והוא הפסיק לקרר.
יש מתח הורה של המקרר עובדת אך תא הקירור לא מקרר ותא ההקפאה קצת קר אך לא מקפיא.
לפני זה הוא עבד מעולה.
מישו יודע מ הסיבה ואם אפשר לטפל בזה עצמאית?
תודה!

אנונימי
ניתן לתקן לבד.

יש כמה שלבים לאיתור התקלה.
ניתן להעזר בקבוצה הבאה בפייסבוק בסכום סמלי.
ולהמנע גם משרות יקר או טכנאים ל"מ.
מצטרפים.מקבלים אישור. כותבים פוסט עם שם הדרם והשנה ומהות התופעה שחשים.
www.facebook.com/groups/mekarerim